Menu

english/engelsk english/engelsk

Simon om værnepligt

default Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter nærmere bestemmelser, som loven foreskriver.
- Grundloven, 1849
Valid CSS!

Using graceful degradation

Lad det være slået fast med det samme: Jeg er imod værnepligten. Jeg er ikke imod forsvaret, men mener at Danmark bør have en ren professionel hær, ligesom de lande vi normalt sammenligner os med.

Jeg har i denne forbindelse oprettet et forum hvor ordet er frit omkring værnepligt og session, så længe det er inde for lovens rammer.

Der er flere aspekter ved værnepligten, som gør at jeg ikke mener den bør opretholdes. Værnepligten er:

Diskriminerende Værnepligten er kun for mænd. Kvinder kan ganske vist søge ind i forsvaret professionelt, men tvinges ikke ind. Den modsatte situation havde "rødstrømperne" næppe accepteret. Så længe der er værnepligt går jeg ikke ind for ligeløn.

Skat pålagt tilfældigt Alle danske mænd kan potentielt blive sat til at aftjene værnepligt. Pt. er det ca. 20% der bliver sat til det. Nogle får afgørelsen pga. helbredet, mens mange helt bogstaveligt skal trække lod om det. Dermed er værnepligten tilfældig.
Når man er i alderen hvor man kommer ind, kan man godt tjene et beløb i størrelsesordenen 20.000 kr. om måneden. Lønne som værnepligtig ligger på ca. 6.000 kr. om måneden, men da man sparer lidt til mad og tøj regner jeg her med 8.000. Dermed koster det ca. 12.000 pr. måned at aftjene værnepligt, og en værnepligt på 9 måneder koster derfor. 108.000 kr. lige op ad lommen. Dermed er værnepligten en skat.
Hvor mange folk ville acceptere en skat på 100.000 kr., som 10 tilfældige procent af befolkningen skulle betale?

Skadelig for samfundet Vi hører hele tiden, at vi i fremtiden skal leve af viden. Regeringen ønsker ikke at man tager de såkaldte fjumreår - et års fri mellem fx gymnasie og universitet. Alligevel skal 20% af de danske mænd tvinges til at tage et fjumreår.

Underbetalt Som tidligere nævnt er lønnen for en værnepligtig ca. 6.000 kr. om måneden. Det ligger langt under såvel mindstelønninger som hvad mange potentielt kan tjene. Når man tvinger folk til at udføre et stykke arbejde, kan man i det mindste lønne dem anstændigt.

Tvangsarbejde Værnepligten er faktisk ikke tvangsarbejde! I menneskerettighedskonventionen er det specifikt undtaget fra bestemmelsen om tvangsarbejde. Man kan så vende det om og spørge: Hvis det er nødvendigt at skrive en specifik undtagelse, så må værnepligten altså opfylde alle betingelser for at være tvangsarbejde. Undtagelsen er kun indført for at størstedelen af de potentielle underskrivere ikke skal sige nej - så reelt er værnepligten tvangsarbejde.

Der gives ofte argumenter for at man fortsat skal beholde værnepligten. Mange af disse mener jeg bunder i en forældet tankegang, eller et ønske om at alle andre også skal gennemgå hvad man selv gennemgik for mange år siden. De følgende argumenter er nogle af dem jeg har hørt oftest:

Disciplin quot;Hvis man ikke har disciplin, skal man lære det." Hvis det er så vigtigt at lære disciplin, hvorfor lægger man det så ikke i folkeskolen? Hvorfor er det kun 20% af de danske mænd der skal lære det? Og hvorfor udvælger man ikke dem der trænger mest? Hvorfor skal kvinder ikke lære disciplin?

Kammeratskab quot;Man får nogle gode kammeratskaber der varer hele livet." Der er mange måder at få kammeratskaber på - 9 måneders tvangsarbejde er et stort indgreb i den personlige frihed, og kan ikke retfærdiggøres af dette.

Gøre sin samfundspligt quot;Det er ens samfundspligt." At nogle folk mener at værnepligten er en samfundspligt betyder ikke at den er meningsfuld. Hvis værnepligten var en nødvendighed kunne man konkludere at den er ens samfundspligt, men man kan ikke drage konklusionen den anden vej.

Tag det som en mand Sagt på en anden måde: Bid det i dig og hold mund. Hvis folk knækker så let, tør jeg slet ikke tænke på hvor hurtigt de vil overgive sig til fjenden hvis de skal i krig. Er den type overhovedet egnet til krig?

En god tid quot;Bagefter ville jeg ikke undvære det." Fordi nogle folk kan lide det, betyder det ikke at andre kan. Et så kraftigt indgreb i den personlige frihed, som værnepligten er, kan ikke retfærdiggøres af at nogle personer syntes godt om at være igennem forløbet.

Rekruteringsgrundlag quot;Værnepligten er rekruteringsgrundlag for hæren og den internationale brigade." Alle andre brancher må idag slås om de unge. Der bruges penge på TV-kampanger, oplysning mm. Bare fordi der er mangel på højtuddannede inden for naturvidenskaben, tvinger man ikke folk til at gennemgå de første to semestre af en naturvidenskabelig uddannelse på universitetet.
Det er en sovepude for forsvaret. Man har ikke været vant til at skulle tænke på sit image, hvilket tydeligt kan ses, og man ønsker under ingen omstændigheder at tilpasse sig til verden som den er i dag.
Værnepligten er en dyr reklamekampagne. Ikke kun for staten, men i høj grad også for dem der bliver tvunget igennem den.

Står i grundloven quot;Det står i grundloven at man skal hjælpe med at forsvare landet." Den pågældende del af grundloven blev skrevet i 1849. Der er sket meget siden da. Ud over de teknologiske landvindinger, der betyder at den største hær ikke nødvendigvis er stærkest, er flere dele af grundloven blevet ændret, og en større revision har været i støbeskeen i flere år. Værnepligten var nødvendig i 1849, og indtil for få år-tier siden - men tiderne skifter. Gamle forstokkede meninger holder os tilbage.

Bredt udsnit af befolkningen "Værnepligten betyder at et bredt udsnit af befolkningen er repræsenteret forsvaret." Forestil dig 10 mand. Nogle vil være gode soldater, nogle mindre gode og andre dårlige. Tag to 20% tilfældigt ud, altså 2 stk. Hvor stor er chancen nu for at du har valgt de gode? Den er faktisk ret dårlig. Værnepligten giver en gennemsnitshær i stedet for en elitehær.

Værnepligt
Unge i uvished om værnepligt
Slaveri.com
FOV Nyhedsbrev nr.21
Sådan slipper du for militærtjeneste