Disse lister gælder kun for Delphi 3. Ældre versioner har visse af de variable til fælles, men der er også kommet nye til. Fremtidige versioner vil med stor sansynlighed kunne læse alle disse variable, men der kan dog komme nye til der er bedre til en bestemt handling.

Integer

Type Mulige værdier Størrelse i byte
Byte 0 til 255 1
Word 0 til 65535 2
ShortInt -128 til 127 1
SmallInt -32768 til 32767 2
Integer -2147483648 til 2147483647 4
Cardinal 0 til 2147483647 4
LongInt -2147483648 til 2147483647 4

Real

Type Mulige værdier Størrelse i byte
Real +2.9*10-39 til +1.7*1038 6*
Single +1.5*10-45 til 3.4*1038 4
Double +5.0*10-324 til 1.7*10308 8
Extended +3.4*10-4932 til 1.1*104392 10
Comp -263 til 263-1 8
Currency -922337203685477.5805... til 922337203685477.5807 8
*Da computere regner med tallene i 2x (x tilhøre Z) er denne variabel forholdsvis langsom, da den ved brug konverteres til en byte variabel. Overvej om den skal bruges meget - hvis ja, så vælg hellere end 8 byte variabel.

Boolean

Type Mulige værdier Størrelse i byte
Boolean Foretrukken én-byte Boolean 1
ByteBool Byte-størrelse Boolean 1
Bool Ord-størrelse Boolean 2
WordBool Ord-størrelse Boolean 2
LongBool Dobbel ord-størrelse Boolean 4

Tegn

Type Mulige værdier Størrelse i byte
ANSIChar Et ANSI tegn 1
WideChar Et Unicode tegn 2
Char Som ANSIChar.* 1
*I Delphi 3 det samme som ANSIChar, men i fremtidige versioner måske det samme som WideChar.
På den måde kan du bare ved at rekompillere dit program i en nyere version af Delphi skifte det et nyere tegnsæt.

String

Type Max antal tegn/Størrelse i bytes Type
ShortString 255 ANSIChar
AnsiString Op til ~3 GB ANSIChar
String Enten 255 eller op til ~3 GB ANSIChar
WideString Op til ~1.5 GB WideChar
Opdateret d. 23-12-98 af Simon Mikkelsen